Đào tạo nghiệp vụ

Đào tạo nghiệp vụ kế toán trưởng

Cập nhật525
0
0 0 0 0
Chương trình đào tạo kế toán trưởng gồm nhiều chuyên đề, theo thông tư mới nhất của bộ tài chính có hiệu lực và áp dụng vào tháng 04/2012.
QĐ: 199/2011/TT-BTC
Về việc đào tạo kế toán trưởng sẽ do bộ tài chính trực tiếp cấp chứng chỉ.
Nội dung chương trình học

Chương trình đào tạo gồm các chuyên đề:
(Đã cập nhật chế độ kế toán tài chính mới nhất theo thông tư 200/2014/TT-BTC)

Kế toán tài chính doanh nghiệp.

- Hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam
- Hệ thống chuẩn mực kế toán
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (Chuẩn mực kế toán: VAS17)
- Vốn hóa chi phí đi vay (Chuẩn mực kế toán: VAS16)
- Hồi tố kế toán (Chuẩn mực kế toán: VAS29)
- Tỷ giá hối đối (Chuẩn mực kế toán: VAS10)
- Thông tư 200 - Kế toán một số nội dung chủ yếu
- Trình bày báo cáo tài chính
- Những tình huống thực tế về kế toán tái chính thường gặp.

Quản trị tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính.

- Những vấn đề chung về quản trị tài chính doanh nghiệp
- Lý thuyết giá trị của tiền tệ theo thời gian.
- Lượng giá chứng khoán.
- Hoạch định ngân quỹ vốn đầu tư dài hạn.
- Lập kế hoạch tài chính.
- Chi phí sử dụng vốn
- Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính

Kế toán quản trị.

- Tổng quan về kế toán quản trị và phân loại chi phí.
- Những vấn đề chung về kế toán quản trị
- Phân loại chi phí
- Mối quan hệ giữa chi phí vá khối lượng lợi nhuận.
- Dự toán ngân sách
- Phân tích biến động chi phí sản xuất
- Báo cáo bộ phận.
- Đánh giá trách nhiệm quản lý
- Định giá, quyết định giá bán sản phẩm
- Thông tin thích hợp để ra quyết định

Kiểm toán.

- Tổng quan về báo cáo tài chính.
+ Mục đích của BCTC
+ Các báo cáo tài chính
+ Các giả định cơ bản lập BCTC
+ Các yêu cầu chất lượng của BCTC
+ Trung thực hợp lý
+ Ghi nhận và đánh giá các yếu tố BCTC
- Tổng quan về kiểm toán.
+ Bổ sung kiến thức KTT
+ Những vấn đề chung về kiểm toán
+ Quy trình kiểm toán
+ Kiểm toán báo cáo tài chính
- Chu trình kiểm toán.
+ Quy trình kiểm toán
+ Báo cáo kiểm toán

Thẩm định hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư:

- Tổng quan và khái niệm về dự án đầu tư.
- Lập hồ sơ dự án đầu tư:
+ Nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư.
+ Nghiên cứu khả thi dự án đầu tư.
- Thẩm định dự án đầu tư.
- Các thông số cơ bản của dự án
- Phân tích tài chính dự án đầu tư
- Các công cụ tài chính và phương pháp dùng để thiết lập và phân tích dòng tiền của dự án
- Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự án về mặt tài chính
- Tác động của lạm phát đến dòng tiền dự án
- Phân tích rủi ro của dự án

Thanh toán tín dụng ngân hàng.

- Khái niệm về thanh toán quốc tế, incoterms và hợp đồng thương mại quốc tế, bộ chứng từ, các phương tiện và các phương thức thanh toán quốc tế.
- Phân loại ngân hàng thương mại và các hoạt động.
- Các nghiệp vụ tín dụng ngân hàng và chiết khấu các chứng từ
- Đặc điểm và lợi ích thanh toán qua ngân hàng
- Các phương tiện thanh toán: ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, séc…
- Nghiệp vụ thanh toán quốc tế
Luật thương mại.

- Những quy định chung về luật thương mại.
- Pháp luật về doanh nghiệp: Các loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vôn đầu tu nước ngoài,...
- Tổ chức lại, giải thể, phá sản.
- Hợp đồng thương mại: Khái niệm về hợp đồng thương mại, nội dung hợp đồng thương mại, thực hiện hợp đồng thương mại.
- Giải quyết tranh chấp trong thương mại, các hình thức giải quyết tranh chấp trong thương mại.
- Luật kinh doanh.

Pháp luật về thuế

- Văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
- Thuế GTGT.
- Thuế TNDN.
- Thuế TNCN.
- Trao đổi về quyết toán thuế cuối năm TC; tiếp đoàn thanh tra kiểm tra thuế tại DN

Luật kế toán

- Công tác kế toán tại DN.
- Tổ chức Công tác KT và người làm KT.
- Hoạt động nghề nghiệp kế toán.
- Quản lý Nhà nước về kế toán.
- Khen thưởng và xử lý vi phạm

Tổ chức kế toán, luật, vai trò và nhiệm vụ của kế toán trưởng.

Đào tạo và cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ tài chính (Chứng chỉ do bộ tài chính cấp )
* Điều kiện để được cấp chứng chỉ kế toán trưởng đỏ của bộ tài chính:
- Đối với người tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng (Hệ chính quy) thuộc khối ngành kế toán, kiểm toán, tài chính tín dụng, tài chính ngân hàng: phải có 3 năm kinh nghiệm làm công tác kế toán, có giấy xác nhận thâm niên công tác của cơ quan, tính từ thời gian cấp bằng.
- Đối với người tốt nghiệp trình độ Đại Học thuộc khối ngành kế toán, kiểm toán, tài chính tín dụng, tài chính ngân hàng: phải có 2 năm kinh nghiệm làm công tác kế toán, có giấy xác nhận thâm niên công tác của cơ quan, tính từ thời gian cấp bằng.
(Thời gian sử dụng chứng chỉ của bộ tài chính là: 5 năm kể từ ngày cấp)

Thời gian học: 3 tháng

Học phí: 1.500.000 VNĐ - 20% = 1.200.000 VNĐ

Chứng chỉ: Do Bộ Tài Chính cấp
 
NguồnICT News
Lượt xem16/07/2021
0 0 0 0
Chia sẻ bài viết

Tin Nổi bật

Tin xem nhiều

Trang chủ Liên hệ Tìm kiếm Tài khoản Danh mục
Hệ thống đang xử lý
Thông tin liên hệ của quý khách đã được gửi đến cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tiếp nhận và phản hồi thông tin cho quý khách trong thời gian thích hợp nhất. Đóng