Đào tạo nghiệp vụ

Đào tạo nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên cao đẳng - đại học

Cập nhật1050
0
0 0 0 0
Căn cứ quyết định số 5562/QĐ–BGDĐT về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng  nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học.
Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viênCăn cứ nhu cầu nâng cao năng lực giảng dạy cho các đối tượng chưa qua đào tạo về nghiệp vụ sư phạm muốn trở thành giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học theo h­ướng chuẩn hoá, hiện đại hóa, bổ sung nguồn nhân lực và nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n­ước và hội nhập quốc tế. Khoa Giáo dục tổ chức giảng dạy lớp Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học.

1. Chương trình đào tạo:

Chương trình giảng dạy và thời lượng của khóa học được thiết kế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể  như sau:

Chuyên đề dẫn nhập “Sứ mạng người thầy trong giáo dục”: 1 tín chỉ
Khối kiến thức bắt buộc: 16 tín chỉ
Giáo dục học thế giới và Việt Nam: 1 tín chỉ

Tâm lí dạy học đại học: 1 tín chỉ

Lí luận dạy học đại học: 3 tín chỉ

Phát triển chương trình và tổ chức đào tạo đại học: 2 tín chỉ

Đánh giá trong giáo dục đại học: 2 tín chỉ

Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học: 1 tín chỉ

Tâm lí học đại cương: 2 tín chỉ

Giáo dục học đại cương: 3 tín chỉ

Khối kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ

Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: 2 tín chỉ

Thực hành giảng dạy: 3 tín chỉ
2. Thời gian học:

3 buổi/tuần (có các lớp tối 3-5-7, tối 2-4-6 hoặc lớp thứ 7-Chủ nhật), trong vòng 4 tháng

3. Học phí: 3.200.000đ/học viên

4. Chứng chỉ: Học viên được cấp Chứng chỉ “Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên Cao đẳng - Đại học” sau khi hoàn tất khoá học.

5. Đăng kí và ghi danh:  tại Khoa Giáo dục, phòng B005, Trường Đại học Khoa học Xã hội  và Nhân văn, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1.

Lưu ý: Khoa sẽ ngừng ghi danh khi đủ số lượng
NguồnICT News
Lượt xem29/06/2021
0 0 0 0
Chia sẻ bài viết

Tin Nổi bật

Tin xem nhiều

Trang chủ Liên hệ Tìm kiếm Tài khoản Danh mục
Hệ thống đang xử lý
Thông tin liên hệ của quý khách đã được gửi đến cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tiếp nhận và phản hồi thông tin cho quý khách trong thời gian thích hợp nhất. Đóng