Đào tạo làm việc nhóm

Nghệ thuật làm việc nhóm hiệu quả

Cập nhật1041
0
0 0 0 0
Làm việc nhóm là tập hợp nhiều người KHÁC NHAU về trình độ, kiến thức, đức tính, kỹ năng, quan điểm, văn hoá, tư duy,...cùng ngồi chung trong một nhóm, cùng chơi với nhau, cùng làm với nhau, cùng nhìn về một hướng và vì một mục tiêu chung của nhóm.
Kỹ năng làm việc nhóm

Về bản chất là mỗi người đã khác nhau thì làm sao ai giống ai mà đòi hỏi người khác phải giống ý mình. Hãy tập trung vào mục tiêu của nhóm, thực hiện nhiệm vụ của mình trong nhóm đó và hoàn thành tốt mục tiêu cá nhân được giao, thế thôi đừng có nhìn qua người khác mà phán rằng sao họ không giống mình.

Mục tiêu đào tạo

- Người học nắm rõ các nguyên tắc làm việc nhóm.
- Tránh các rào cản khi làm việc nhóm.
- Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả cao.
- Có các kỹ năng làm việc nhóm.
- Hiểu rõ các quá trình hình thành và phát triển nhóm.

Đối tượng tham gia

- Tất cả nhân viên làm việc trong môi trường tập thể
- Các quản lý biết cách lãnh đạo nhóm
Lớp đào tạo kỹ năng làm việc nhóm
Nội dung chương trình
 
Phần 1: Các nguyên tắc làm việc nhóm

- Nguyên tắc làm việc nhóm là phải chấp thuận có nhóm trưởng được bầu ra dựa trên khả năng Leadership của người đó và bạn phải tuân thủ một số quyết định của nhóm trưởng, quyết định của nhóm trưởng là do ý kiến tập thể, do ý kiến của đa số và cũng có thể là do nhóm trưởng tự quyết định. Công cụ để gắn kết các thành viên của nhóm là công thức 5 W + H (what, who, when, where, who + how) và phải có mục tiêu chung của nhóm.
- Những trở ngại khi làm việc nhóm là chín người mười ý, mất thời gian bàn bạc, dễ phát sinh mâu thuẫn do cái tôi của mỗi người khác nhau....
- Thuận lợi làm việc nhóm là tập hợp sức mạnh của tập thể, nhiều người ý kiến sẽ hay hơn, nhìn vấn đề tổng quan hơn, phân tích đa chiều hơn và kết quả sẽ tốt hơn. Together Everyone Achieve More = TEAM.

Phần 2: Các kỹ năng làm việc nhóm

- Kỹ năng thiết lập mục tiêu Smart
- Kỹ năng tổ chức phân công nhóm
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng lãnh đạo nhóm
- Kỹ năng lập kế hoạch hành động
- Kỹ năng giám sát tiến độ

Phần 3: Các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm:

- Giai đoạn hình thành rất vui vẻ vì mọi người gặp nhau mới mẻ, chưa có có phát sinh ý chí quyền lực hoặc quyền lợi gì, chưa có gì để tranh giành quyền kiểm soát nhóm.
- Giai đoạn sóng gió: Khi hình thành nhóm và cùng nhau làm việc chung hoặc chơi chung sẽ bắt đầu phát sinh quyền lợi, quyền lực và va chạm. Đây là thời khắc sóng gió, nếu không kiểm soát được sẽ bị tan rã. Đây là giai đoạn hình thành nên những qui định, luật lệ, tiêu chí để kiểm soát tổ chức nhóm.
- Giai đoạn ổn định: Sau những sóng gió bắt đầu phân chia quyền lực, vị trí, quyền lợi theo năng lực từng người rõ ràng thì nhóm đi vào ổn định.
- Giai đoạn cất cánh và phát triển: Sau ổn định thì chỉ là chung sức cất cánh và phát triển mạnh.
- Giai đoạn phân hoá thành những nhóm nhỏ: Sau quá trình phát triển thì tổ chức lớn mạnh, nhiều người phát triển năng lực cao hơn, thông tin nhiều hơn thì sẽ phân hoá thành nhiều nhóm nhỏ khác tách rời và có khi hoạt động độc lập. Đây là qui luật tất yếu mà mọi người phải chấp nhận.
NguồnICT News
Lượt xem23/06/2021
0 0 0 0
Chia sẻ bài viết

Tin Nổi bật

Tin xem nhiều

Trang chủ Liên hệ Tìm kiếm Tài khoản Danh mục
Hệ thống đang xử lý
Thông tin liên hệ của quý khách đã được gửi đến cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tiếp nhận và phản hồi thông tin cho quý khách trong thời gian thích hợp nhất. Đóng